1 2

НачалоКОНТАКТИДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ИХТИМАН”
Адрес: гр. Ихтиман, Област Софийска
Ул.: „Цар Освободител” № 172а
Тел: 0724/82547
Електронна поща: [email protected]
 
Работно време: от понеделник до петък - от 8 до 17 часа