1 2

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2021 - 1 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Ихтиман [email protected] 2101 "Залесяване, попълване и отглеждане на горски култури на територията на ГСУ "Костенец" 3782 Открит конкурс

19.02.2021
08.03.2021 08.03.2021