1 2

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Ихтиман - Дата на обявата: 19.08.2019
Преписка ID: 9091557
Предмет: " Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП ДГС Ихтиман"
Валидна до (вкл.): 29.08.2019