1 2

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Ихтиман - Дата на обявата: 01.08.2019
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: " Извършване на текущ ремонт на административната сграда на ТП ДГС Ихтиман"
Валидна до (вкл.): 01.08.2019