1 2

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Ихтиман - Дата на обявата: 19.02.2019
Преписка ID: 19 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: "Осигуряване на охрана, с помощта на сигнално-известителна техника за нуждите на ТП ДГС Ихтиман за срок от 24 месеца"