1 2

НачалоНовини

ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2018

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2019Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ИХТИМАН
ИНФОРМАЦИЯ

14/11/2017

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2018Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ИХТИМАН
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2016

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2017Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ИХТИМАН
СЪОБЩЕНИЕ

18/07/2016

Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград започва прием на документи за купуване на малки горски имоти.
УКАЗАНИЯ

13/07/2016

Указания съгласно писмо с рег. индекс 91-1537/07.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството
ГОДИШЕН ПЛАН

12/11/2015

Годишен план за ползване на дървесина през 2016г. на ТП ДГС Ихтиман
ЗАПОВЕД

10/07/2015

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 11-12.07.2015г. на територията на ТП ДГС Ихтиман
ГОДИШЕН ПЛАН

25/11/2014

Годишен план за ползване на дървесина през 2015г. на ТП ДГС Ихтиман
СПРАВКА

20/11/2014

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38
ЦЕНОРАЗПИС

20/08/2014

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ТЪРГОВЦИ - ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА ПО ЧЛ.7 АЛ.2,Т.2 ОТ НУРОВИДГТ
ЦЕНОРАЗПИС

27/11/2013

ЦЕНОРАЗПИС НА ФИДАНКИ ТП ДГС ИХТИМАН ЗА 2013-2014г.
СПРАВКА

15/11/2013

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38
ГОДИШЕН ПЛАН

14/11/2013

Годишен план за ползване на дървесина през 2014г. на ТП ДГС Ихтиман
ИНФОРМАЦИЯ

31/07/2013

Информация за определените количества дърва за огрев за директна продажба по ценоразпис на физически лица през 2013г ТП ДГС Ихтиман
Инвентаризация на разсадници 2011-2012г

10/12/2012

Инвентаризация на разсадници 2011-2012г
ЦЕНОРАЗПИС

03/12/2012

На фиданките и коледните елхи за вегетационен сезон 2012/2013 година произведени в държавeн разсадник "Сенниците" на ТП ДГС ”Ихтиман”
НОВИНА

15/11/2012

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2013 ПО РЕДА НА ЧЛ.38
ВАЖНО

25/10/2012

Информация за ловностопанските райони, в които се провеждат ловни излети.
СЪОБЩЕНИЕ

05/10/2012

ДО ВСИЧКИ ЛЕСОВЪДИ И ТЪРГОВЦИ, РЕГИСТРИРАНИ В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИАГ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
НОВИНА

22/06/2012

На 22.06.2012 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Ихтиман” към ЮЗДП Благоевград се провежда съвместна акция, в която участват представители на ТП „ДГС Ихтиман”, РДГ София, РУ на МВР - гр. Ихтиман и ЛРС „Сокол”. При проверката е заловен бракониер, ловувал незаконно дива свиня на примка.
 1  2