1 2

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2018 - 5 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Ихтиман dlihtiman@nug.bg 18001 1. Попълване на горски култури в отд.15"ж", 36 "в".;2. Отглеждане на тригодишни горски култури в отд.15"ж", 36 "в". 9905 Открит конкурс

06.03.2018
22.03.2018 22.03.2018
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 18002 1. Попълване на горски култури в отд. 476 "д";2. Отглеждане на тригодишни горски култури в отд. 476 "д". 6493 Открит конкурс

06.03.2018
22.03.2018 22.03.2018
ДГС Ихтиман dlihtiman@nug.bg 18003 1. Попълване на горски култури в отд. 36 "2", 401 "4", "6";2. Отглеждане на двегодишни горски култури в отд. 36 "2", 401 "4". 14458 Открит конкурс

06.03.2018
22.03.2018 22.03.2018
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 18004 1. Попълване на горски култури в отд.36 "2", 59 "к";2. Отглеждане на двегодишни горски култури в отд. 36 "2", 59 "к"; 5802 Открит конкурс

06.03.2018
22.03.2018 22.03.2018
ДГС Ихтиман dlihtiman@nug.bg 18005 "Отглеждане на млади насаждения без материален добив - 619дка" 26600 Открит конкурс

20.03.2018
05.04.2018 05.04.2018