1 2

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2019 - 3 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 19001 "Попълване на култури - ръчно садене на фиданки /20дка/, и едно отглеждане на тригодишни култури /103дка/" 9480 Открит конкурс

13.03.2019
29.03.2019 29.03.2019
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 19002 "Попълване на горски култури /6дка/ и едно отглеждане на тригодишни горски култури /34дка/" 2855 Открит конкурс

15.03.2019
29.03.2019 29.03.2019
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 19003 "Отглеждане на млади насаждения без материален добив - 625дка" 23300 Открит конкурс

09.05.2019
28.05.2019 28.05.2019