1 2

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2019 - 2 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1901 бб, бк, чб, здб, 397 600 15 1313 12 2337 139026 Таен търг

20.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1902 бб, бк, чб, гбр, здб, цр, 46 66 0 1888 7 2007 124718 Таен търг

20.12.2018
ПРОВЕДЕНА