1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 3 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1901-1 бб, бк, здб, чб, 397 600 15 1313 12 2337 70110 Открит конкурс

20.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1902-1 бб, бк, гбр, дб, здб, цр, чб, 46 66 0 1888 7 2007 60210 Открит конкурс

20.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1903-1 бб, бл, здб, цр, 0 0 0 1155 0 1155 34650 Открит конкурс

28.03.2019
12.04.2019 12.04.2019