1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 8 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1901-1 бб, бк, здб, чб, 397 600 15 1313 12 2337 70110 Открит конкурс

20.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1902-1 бб, бк, гбр, дб, здб, цр, чб, 46 66 0 1888 7 2007 60210 Открит конкурс

20.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1903-1 бб, бл, здб, цр, 0 0 0 1173 0 1173 35190 Открит конкурс

28.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1904 П бб, бк, гбр, 43 5 0 1089 2 1139 34170 Договори по чл. 27

10.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1905 П бк, 22 2 0 1104 1 1129 33870 Договори по чл. 27

10.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1906-1 бл, цр, 0 0 0 208 0 208 6240 Открит конкурс

09.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1907-1 бб, бк, здб, чб, 192 176 1 2611 17 2997 89910 Открит конкурс

03.10.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 1908-1 ак, бб, бк, гбр, дб, здб, цр, чб, 124 64 4 2351 5 2548 76440 Открит конкурс

03.10.2019
ПРОВЕДЕНА